Wörterbuchnetz
Althochdeutsches Wörterbuch Bibliographische AngabenLogo SAW
 
petevuinc bis peun (Bd. 7, Sp. 220)
Abschnitt zurück Abschnitt vor
Artikelverweis petevuinc Gl 2,348,25 s. AWB bi-thuuingan.
 
Artikelverweis 
pethem Gl 1,40,38 (K) s. AWB beide.
 
Artikelverweis 
pethem- s. auch phedem-.
 
Artikelverweis 
petherari Gl 2,158,23 = Wa 83,7 s. AWB phetarâri.
 
Artikelverweis 
pethuma Gl 1,319,51 s. AWB phedemo.
 
Artikelverweis 
petithi Gl 4,204,43 s. AWB pheitidi.
 
Artikelverweis 
petritto S 375,5 s. AWB bi-trettôn.
 
Artikelverweis 
pettigiuuaati S 405,2 s. AWB bettigiuuâti.
 
Artikelverweis 
pettigiuuāt Gl 3,664,50 s. AWB bettigiuuant.
 
Artikelverweis 
peuile Np 71,2 s. AWB bi-fel(a)han.
 
Artikelverweis 
peun Gl 1,430,42 s. AWB phâo.